atölye sergisi

Bu sergide 11 sanatçı, günlük yaşamlarını sürdürdükleri, fikir alışverişinde bulundukları, deneyimlerini paylaştıkları, yaşayan bir atölye mekanında, Bauman’ın “Temizlik Düşü” metninden hareketle  bir araya gelmektedirler.  Üretimlerini ve düşünsel süreçlerini paylaşmak, eleştirmek ve olgunlaştırmak adına yola çıkan farklı disiplinlerden gelen sanatçıların oluşturduğu birliktelik ile gelişen bu süreç, belli bir mekan ve zamanda somut bir hal kazanır. Alternatif sanat mekanı arayışının yanı sıra, kendi üretim alanları içine hem sanat yapıtlarını hem de izleyiciyi dahil etmektedirler.

Beş gün boyunca açık kalacak sergide sanatçıların kendi yapıtlarını yerleştirmek üzere açtıkları alanda, atölye ortamı içinde,  sergileme biçimleriyle karşılaşmak mümkün olmaktadır. Eserlerinde genel olarak “dahil etme”, “dışlama”, “öteki”, “temizlenme”, “kirlenme” gibi kavramlardan yola çıkan sanatçılar güncel olarak yaşanmakta olan yer değiştirme, kutuplaşma, tahammülsüzlük gibi konulara da değinmektedirler.

 

In this exhibition 11 artists come together within the context of Bauman’s “The Dream of Purity” text in a vibrant atelier, where they spent their daily lives, constantly exchanging ideas, and gaining experiences. This process evolves with the unity created by the artists from different disciplines to share their creativity and intellectual processes, criticizing and maturing as their work solidifies in a certain space and time. While seeking for alternative art venues they synchronize, incorporating both art works and audiences into their working area.

The exhibition, which will be open for five days,  presenting the opportunity to offer a space where the artists will be exhibiting their works, within the atelier environment, will be giving a chance to the audience to encounter various manifestations of art works. Concepts such as “inclusion”, “exclusion”, “other”, “purification”, “contamination” are being used by the artists as initiators to address ultimately current issues of relocation, polarization, intolerance.

Sergi Kataloğu: http://www.academia.edu/33366941/At%C3%B6lye_Sergisi.pdf